721 730 730

Elastyna (proteina)

Jest białkiem które występuje wraz z kolagenem w tkance łącznej skóry właściwej, odpowiada za elatyczność skóry, organizm ludzki produkuje elastynę tylko do 25 roku życia, a  całkowity zanik następuje pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, należy stosować kosmetyki, kótre mają w połączeniu elastynę i kolagen zhydrolizowany.

Wybrane składniki produktu